fbpx Nedraudiminių įvykių sąrašas - Klovima

Nedraudiminių įvykių sąrašas

Papildomai prie nedraudžiamųjų įvykių, nurodytų Bendrosios dalies 7 skirsnyje, BTA nemoka draudimo išmokos, jeigu nuostoliai atsirado dėl:

 • ugnies, kurios priežastis yra savaiminis užsidegimas arba sprogimas dėl netiesioginio žaibo poveikio, elektros srovės poveikio elektros įrenginiuose, perkaitimo, skysčio varvėjimo, nesandarumų sistemoje, bei vidaus degimo varikliuose. Šis punktas galioja specializuotai technikai, kuri įvykio dieną buvo senesnė nei 10 metų. Atlyginama tik pasėkminė žala, t.y., visais atvejais neatlyginami nuostoliai daiktui, kuris buvo ugnies priežastis;
 • lietaus ar tirpstančio sniego, kai vanduo pateko per angas arba nesandarumus (t. y., kiauras stogas, nehermetiškos išorinės sienos, nesandarios išorinių konstrukcijų jungtys, atidaryti langai ar durys ir kt.), kurių neturėtų būti, įskaitant ir esamas angas arba nesandarumus nebaigtame statyti objekte, ar atsiradusius dėl atliekamų statybos darbų išskyrus atvejus, kai tos angos atsirado dėl audros ar kito draudžiamo įvykio;
 • netiesioginio žaibo poveikio, elektros srovės poveikio elektros įrengimuose (trumpas sujungimas, kontakto nebuvimas, leistinų įtampos apkrovų viršijimas, matavimo ar apsauginių prietaisų gedimai), išskyrus atvejus, nurodytus 6.1.1 punkte;
 • įvykių, klaidų ir trūkumų, už kuriuos pagal garantiją arba įstatymuose nustatyta tvarka atsako gamintojas, pardavėjas, tiekėjas, garantinį ar techninį aptarnavimą vykdanti įmonė ar organizacija;
 • sunaikinimo arba sugadinimo, atsiradusio dėl defektų ir/arba trūkumų, kurie egzistavo prieš pasirašant draudimo sutartį;
 • kai tikslių įvykio aplinkybių negalima nustatyti, nepaaiškinamo dingimo, sukčiavimo, turto prievartavimo, pasisavinimo, išvaistymo;
 • natūralaus nusidėvėjimo ir neišvengiamų natūralių procesų (korozijos, pelijimo, puvimo, gedimo, natūralaus nusidėvėjimo, plėtimosi ir pan.);
 • bet kokių kompiuterinių virusų, neteisingo duomenų apdorojimo ar kompiuterinės programinės įrangos netinkamo naudojimo. Taip pat neatlyginamos išlaidos duomenims atgaminti, net jei tai atsitiko dėl draudžiamojo įvykio;
 • apsėmimo ir uždumblėjimo.

BTA neatlygina nuostolių ir tais atvejais, kai:

 • specializuota technika neturėjo galiojančios techninės apžiūros (išskyrus nuostolius, atsiradusius tuo metu, kai specializuota technika nejudėjo sava eiga, buvo neeksploatuojama);
 • žala buvo padaryta varikliui ar jo sudedamosioms dalims, šaldymo bei šildymo įrangai ar transmisijai bei kitiems mechanizmams, atsirado ar padidėjo dėl nepakankamo tepalo, aušinimo ar kitų skysčių lygio, dėl netinkamos rūšies tepalo, aušinimo skysčio ar degalų naudojimo arba dėl nepakankamos jų cirkuliacijos, bei kad žala atsirado ar padidėjo dėl pasibaigusių degalų;
 • buvo sugadintos ar sunaikintos specializuotos technikos padangos, jeigu tuo pačiu metu nebuvo sunaikintos ar sugadintos kitos kėbulo ir/ar važiuoklės dalys;
 • buvo sugadinti ar sunaikinti visų rūšių įrankiai, grąžtai, peiliai, pjūklai, žirklės, šlifavimo diskai, transporterių juostos, sietai, žarnos, lynai, diržai, šepečiai, kabeliai, grandinės ir pan., jeigu tuo pačiu metu nebuvo sunaikintos ar sugadintos kitos apdrausto objekto dalys;
 • specializuota technika buvo pavogta kartu su jos registracijos dokumentais;
 • specializuota technika buvo pavogta panaudojant originalius raktus arba originalią valdymo apsauginę įrangą kurią turi specializuota technika;
 • po vagystės Draudėjas nepristato BTA visų užvedimo raktelių komplektų (raktų, signalizacijos pultelių, imobilaizerių), kuriuos numatė gamintojas arba kurie buvo sumontuoti draudžiamoje technikoje;
 • jeigu specializuota technika ar raktai nuo jos, nusikaltėlių reikalavimu pristatomi į jų atsiėmimo vietą;
 • specializuota technika buvo palikta neaptvertoje ar nesaugojamoje teritorijoje, išskyrus vagystę iš gyvenamojo namo (kuriame gyvenama daugiau kaip 250 dienų per metus) kiemo teritorijos;
 • žala atsirado specializuotos technikos pakrovimo ar iškrovimo metu;
 • specializuota technika buvo eksploatuojama pažeidžiant jos technines charakteristikas, buvo techniškai netvarkinga ir/ar jai buvo būtinas remontas ar buvo naudota ne pagal tiesioginę paskirtį;
 • apdraustą specializuotą techniką ir/arba ją vežančią transporto priemonę vairavo asmuo, apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų, vaistų ar psichotropinių medžiagų arba vengė (atsisakė) patikrinimo dėl girtumo, narkotikų, vaistų ir/ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo;
 • apdraustą specializuotą techniką ir/arba ją vežančią transporto priemonę vairavo asmuo, neturintis vairuotojo pažymėjimo arba neturintis teisės vairuoti tos kategorijos transporto priemonę;
 • vairuotojas, vairuojantis apdraustą specializuotą techniką ir/arba ją vežančią transporto priemonę savavališkai pasišalino iš įvykio vietos;
 • vairavo specializuotą techniką pažeisdamas darbo režimo ar darbų saugos reikalavimus;
 • specializuotą techniką panaudojo kaip nusikaltimo įrankį;
 • Specializuota technika eksploatuojama hidrotechninėse statybose, vandeningose vietovėse (pelkėse, raistuose, durpynuose, potvynio zonose) ar ant plaukiojančių aikštelių, pontonų, užšalusių vandens telkinių.
 • naudojama požeminėse kasyklose ar po žeme, išskyrus atvejus, jeigu draudimo liudijime nenurodyta kitaip;
 • nuostoliai buvo nustatyti vien tik per inventorizaciją arba eilinį techninį patikrinimą;
 • draudėjas nepateikia apžiūrai BTA atstovui sugadintos ar sunaikintos specializuotos technikos (iki jos remonto) arba jos visų liekanų (išskyrus draudžiamąjį įvykį “vagystė” ir “plėšimas”, kai pavogtas visas draudimo objektas) ir dėl to neįmanoma nustatyti tikslaus žalos dydžio;
 • žala buvo padaryta specializuotos technikos dalims, agregatams, jeigu jie nebuvo sumontuoti ant apdraustos technikos ar buvo nuimti nuo apdraustos technikos.

BTA neatlygina:

 • specializuotos technikos arba jos sudedamųjų dalių (įrenginių) vagystės, jeigu ją padaro asmuo, kuriam buvo perduota naudoti tretiesiems asmenims nuomos ar panaudos pagrindu, saugojimo, remonto metu ir t.t.;
 • BTA nemoka išmokų už specializuotos technikos pakeitimus ir pagerinimus, už skubų detalių pristatymą, už specializuotos technikos prastovą ir kurą, už negautas pajamas dėl negalėjimo naudotis specializuota technika;
 • nuostolių kurie gali atsirasti eksploatuojant specializuotą techniką (pvz. išlaikymo išlaidos, einamasis remontas);
 • jeigu draudžiamas įvykis įvyko dėl Draudėjo ir/arba su juo susijusių asmenų tyčios ar didelio neatsargumo.

Jeigu specializuota technika apdrausta nuo visų rizikų (5 skirsnis) BTA taip pat neatlygina žalos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai kilo dėl:

 • žemės drebėjimo;
 • gyvūnų, vabzdžių, graužikų padarytos tiesioginės žalos turtui;
 • vidinių elektrinių arba mechaninių sutrikimų, gedimų, lūžimų ar sustabdymo, šaldymo priemonių arba skysčių užšalimo, netinkamo sutepimo arba tepalo ir šaldymo priemonių trūkumo eksploatacijos metu. Tačiau jeigu dėl tokio sutrikimo arba sustojimo įvyksta avarija, kurios pasekmės būna išoriniai nuostoliai, tai tokie nuostoliai atlyginami.