fbpx Vilcēja vai puspiekabes nomas nosacījumi - Klovima

Vilcēja vai puspiekabes nomas nosacījumi

 • Vilcējs vai puspiekabe tiek iznomāti uz gadu vai ilgāk.
 • Pēc nomas līguma parakstīšanas Nomniekam ir jāmaksā Iznomātājam drošības nauda 3000 eiro apmērā, kas paredzēta, lai segtu jebkādas nomnieka naudas saistības pret Iznomātāju. Drošības naudas summai visam nomas periodam jābūt vienādai..
 • Iznomātājs katra mēneša 1. darba dienā iesniedz Nomniekam PVN rēķinu par kārtējā mēneša nomu.
 • Nomniekam jānoslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums. Visiem Nomnieka apdrošināšanas līgumiem jābūt saskaņotiem ar Iznomātāju un jābūt apdrošinātiem Iznomātājam pieņemamā Apdrošināšanas sabiedrībā.
 • Nomniekam Iznomātājam pieņemamos nosacījumos jānoslēdz transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanas līgums.
 • Vilcējs vai puspiekabe tiek iznomāti ideālā tehniskā stāvoklī, bez bojājumiem. Nomas perioda beigās Nomniekam jāatdod transportlīdzekli Iznomātājam tādā pašā stāvoklī (ievērojot normālu nolietojumu).
 • Kopā ar transportlīdzekli tiek nodotas rūpnīcas iekārtas.
 • Iznomātājs var pārdot papildus aprīkojumu.
 • Nomnieks ir atbildīgs par transportlīdzekļa tehnisko apkopi, transportlīdzekļa un tā tehniskā aprīkojuma drošību.
 • Nomniekam jāsedz kārtējā remonta izmaksas, izmaksas par pārdurtām riepām un remonta izmaksas, kas radušās Nomnieka vainas vai nolaidības dēļ.
 • Ja Nomas līguma laikā tika saņemti naudas sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem vai citiem pārkāpumiem, Nomniekam jāmaksā šie naudas sodi.
 • Nomniekam nav tiesību nodot transportlīdzekļa izmantošanu trešajām pusēm vai iznomāt to citam bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.
Skip to toolbar